Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням правління №30-03/17
від 30 березня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про членство у Волинській обласній громадській організації
«Волинська обласна лікарняна каса» (ЛК)

Метою даного Положення є врегулювання відносин між правлінням ЛК та її членами.
Членство в ЛК є добровільним.
Членами можуть бути працівники підприємств, установ, організації різних форм власності, які визнають Статут та досягли 18 річного віку.
Особа, за умови свого членства, може додатково сплачувати внески лише за чоловіка/дружину та дітей.
Діти, віком до 18 років обслуговуються за членськими квитками батьків, про що у членському квитку поруч із номером ставиться відповідна відмітка-буква «Д».
Особи, які активно сприяють розвитку ЛК можуть бути звільнені від сплати внесків та користуватися додатковими послугами.
Сплата внеску є підтвердженням того, що особа визнає Статут та програми діяльності ЛК.
Сплата внесків проводиться через бухгалтерію, або самостійно через банк.
Підприємство, установа, організація може сплачувати повністю, або частково за своїх працівників за домовленістю та на умовах, узгоджених із правлінням ЛК.
Членство в ЛК може бути припинено внаслідок:
10.1. Виходу із ЛК шляхом подання заяви до правління ЛК.
10.2. Виключення у зв’язку із діями, що суперечать Статуту ЛК та деструктивно впливають на її діяльність.
10.3 При несплаті членських внесків протягом 2 місяців або нерегулярній сплаті без поважних причин.
10.4 У випадку припинення членства, кошти використані понад власні заощадження повертати в ЛК не потрібно.
10.5 При виході (виключенні) сплачені кошти не повертаються.
10.6. При виході членський квиток здається в офіс.
10.7. Повторний вступ, як правило не допускається.

При виході на пенсію, звільненні з роботи особа може продовжувати членство на індивідуальних умовах. Сплата внесків здійснюється самостійно через банківські установи у будь-який зручний спосіб з подальшим інформуванням про це ЛК.
При переході на роботу в іншу структуру, яка співпрацює з ЛК, особа може продовжувати членство на цих умовах.
При втраті членського квитка виписується його дублікат безкоштовно.
Маючи членський квиток особа має доступ до програм діяльності ЛК.
Програми діяльності на підприємствах, в установах, організаціях є різними, визначаються правлінням і прямо пропорційні величині колективу, в межах якого забезпечується принцип рівноправності.
Кожна особа має право знати про рух своїх коштів та умови надання їй допомоги.
Контроль за ходом лікувально-діагностичного процесу здійснюють Довірені лікарі.
Правління розглядає усі скарги і при необхідності виносить їх на розгляд конференції ЛК.
Інформація про Програми ЛК та Пам’ятка передаються на підприємства, в установи, організації, знаходяться в медичних пунктах, розміщуються на дошках оголошень тощо.
Інформація про особу в базі даних ЛК обмежується прізвищем, ім»ям, по-батькові, та при необхідності ідентифікаційним кодом та місцем роботи.
Інформація про стан здоров’я особи та хід лікувально-діагностичного процесу, виключно в інтересах охорони здоров’я населення розголошенню не підлягає. Вимоги-рецепти та інші документи, в яких міститься дана інформація (окрім фінансових) знищуються після опрацювання.
Якщо особа не отримала гарантовану ЛК допомогу в лікувальному закладі, відшкодування здійснюється на підставі заяви та підтверджуючих документів.
Якщо особа отримувала медичну допомогу за межами області, відшкодування в межах програм ЛК здійснюється на підставі заяви та підтверджуючих документів.
Оперативне управління ЛК здійснюється в режимі онлайн, тому зважаючи на специфіку роботи, при обслуговуванні в медичних закладах допускаються відхилення від виділених особі коштів в ту чи іншу сторону.
Член, який виявив бажання вийти із ЛК, у випадку якщо він скористався послугами ЛК протягом поточного року членства, зобов’язаний доплатити внески за поточний рік членства разово, або помісячно.
Послуги ЛК припиняються з моменту подачі заяви про вихід.
У випадку смерті члена ЛК невикористані сплачені ним членські внески, в межах річного забезпечення члена організації, повертаються рідним. Виплата здійснюється після пред’явлення свідоцтва про смерть.